www.schonevijver.nl

Privacy en veiligheid

Schonevijver.nl gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Uw privacy is bij ons gewaarborgd!

Privacy
Schonevijver.nl respecteert de privacy van al haar klanten en zorgt er voor dat de informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend om uw bestelling zo snel mogelijk en probleemloos te laten verlopen.
Uw gegevens worden dan ook uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld als dit nodig is voor de verwerking van uw bestelling.
Enige uitzondering hierop is als wij verplicht worden gegevens te verstrekken aan een opsporingsbevoegdheid inzake een (fraude)onderzoek.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op onze online server niet langer dan 3 maanden.
Offline (in ons archief) bewaren we uw gegevens maximaal 3 jaar.
Dit doen we om uw orderhistorie te kunnen bekijken in het geval van problemen of nodige service.
Derden aan wie wij uw gegevens hebben verstrekt voor de afhandeling en verzending van uw bestelling, bewaren uw gegevens niet langer dan 1 jaar.
Ook gebruiken we zogeheten cookies met verschillende doeleinden en bewaartermijnen, zie hiervoor onder Cookies.

Uw recht op inzage, wijziging en verwijdering
U hebt het recht op inzage in de persoonlijke gegevens die u ons hebt aangeleverd. Ook om deze te wijzigen of geheel te laten verwijderen.
Om dit te doen volstaat het om ons een e-mail te sturen, waarna wij u een bevestiging sturen van de bij ons aanwezige gegevens, dan wel de door u gewenste wijziging of verwijdering ervan.

Cookies
Wij gebruiken op onze website cookies voor verschillende doeleinden.

1. Voor Google adverteren en om het surfgedrag op onze website bij te houden. Deze cookies zijn niet gepersonaliseerd en kennen een bewaartijd van 38 maanden.

2. U kunt, ook als u niets hebt besteld, uw winkelmandje met producten bewaren met een cookie op uw computer. De bewaartermijn daarvan is 30 dagen.

Veiligheid
Het bestelproces bij Schonevijver gebeurt in een volledig afgeschermde en streng beveiligde omgeving.
Onze website voldoet aan de strenge internationale standaard, de zogeheten PCI-DSS regelgeving.
Daarbij worden bijvoorbeeld alle gegevens die u verstuurt bij uw bestelling worden met een zogenaamde encryptie streng versleuteld en krijgen zelfs onze eigen medewerkers niet uw creditcardgegevens te zien.