Biologisch evenwicht en waterwaarden van de vijver
De waterwaarden in de vijver zijn belangrijk

Waterkwaliteit en waterwaarden

Een natuurlijke vijver in de tuin bestaat niet
Waterkwaliteit vijver
In de praktijk spreekt men vaak van een 'natuurlijke vijver' of 'natuurvijver'.
Daarmee wordt meestal een vijver bedoeld met planten en/of vissen die er zo natuurlijk mogelijk uitziet.
Maar eigenlijk is de algemeen gangbare vijver zoals die in onze tuinen zijn aangelegd, nauwelijks natuurlijk te noemen.
Uitzonderingen daargelaten, is het een veel te kleine, door ons zelf kunstmatig aangelegde waterbiotoop met naar verhouding veel te veel vissen en daardoor net zo natuurlijk als een tropisch zeeaquarium in de huiskamer.
We proberen dan wel om de vijver een zo natuurlijk mogelijke aanblik te geven, maar het creëren van een natuurlijk biologisch evenwicht is met zo'n beperkte omvang soms moeilijk bereiken en te handhaven.
Dat is ook de reden dat we maatregelen moeten nemen om de vijver gezond te houden.
Doen we dat niet, dan onstaan er problemen zoals algen in de vijver, vissen die ziek worden, planten die niet willen groeien, enz.
Dus nemen we maatregelen en installeren bijvoorbeeld een filter en verversen we regelmatig het water in het geval van een koivijver.
Hoe klein de vijver ook is, net als in een échte natuurvijver, vinden er chemische processen in het vijverwater plaats.
Bijvoorbeeld, de zuurgraad van het water loopt als het ware 'van nature' terug als gevolg van deze processen en andere omstandigheden zoals regenval. Deze dient dus gecontroleerd en bijgestuurd te worden.
Ook spelen de verhoudingen een rol. Zoveel vissen als in uw vijver zwemmen er verhoudingsgewijs waarschijnlijk nooit in een groot natuurwater.
In kleinere vijvers is ook het zelfregulerende vermogen veel minder dan in natuurlijke omstandigheden vanwege het kleinere watervolume.
Logischerwijze, schommelen de waterwaarden in onze tuinvijvers dus sneller en heftiger dan in de vrije natuur het geval is.
De belangrijkste factor om een gezonde en probleemloze vijver te krijgen en te houden is de waterkwaliteit.
Daarom is het belangrijk om de waterwaarden van de vijver goed in de gaten te houden en indien nodig bij te sturen en zo het biologisch evenwicht te bewaken. Als het om waterkwaliteit in de vijver gaat, leggen andere websites vaak de nadruk op de waterhardheid of gH-waarde. Deze is belangrijk maar niet zaligmakend want een juist evenwicht van alle essentiële waarden is nodig.
Je zou kunnen zeggen dat er niets anders op zit dan, op de juiste manier en met de juiste middelen, 'de natuur een handje te helpen'
In onze dossiers leest u alles over hoe u dat het beste kunt doen.
Dossier waterwaarden en biologisch evenwicht in de vijver 
Het opstarten van een nieuwe vijver