Voorjaarsonderhoud van de vijver
Onderhoud van de vijver in het voorjaar

Onderhoud van de vijver in het voorjaar

In het voorjaar komt de vijver langzaam weer tot leven en krijgt u er zelf ook weer zin in.
Het benodigde voorjaarsonderhoud aan de vijver is niet zo veelomvattend, maar toch is het verstandig om enkele zaken te controleren en uit te voeren om weer een heel seizoen lang van een mooie, gezonde en probleemloze vijver in uw tuin te kunnen genieten.Wacht niet te lang met het onderhoud van de vijver en begin ermee zodra de vorstperiode definitief voorbij is. U hoeft zich echter niet te haasten want het voorjaarsonderhoud kunt u uitvoeren van maart t/m mei.

Het voorjaarsonderhoud aan uw vijver kent vijf aandachtspunten:

  1. Onderhoud aan de waterplanten
  2. Controleren en bijstellen van de waterkwaliteit
  3. Voorkomen en bestrijden van draadalgen en groen water
  4. Onderhoud van de vijvertechniek en in bedrijfstellen van de filter
  5. Extra aandacht voor de gezondheid van de vissen
Onderhoud aan de waterplanten
In het voorjaar komt de groei van de waterplanten weer op gang, hetgeen belangrijk is voor een gezonde, mooie en heldere vijver.
Na de vorstperiode maakt u een inspectierondje langs uw vijverplanten. Dode en afgestorven planten(delen) kunt u meteen verwijderen, te groot geworden planten kunt u delen, u  kunt eventueel de vijvermandjes van nieuwe  vijveraarde voorzien en opnieuw afdekken met schoon grind, enz.
Uiteraard kunt u ook alvast even bekijken of en waar u eventueel nieuwe planten wilt plaatsen.
Deel, snoei of vervang echter niet alle planten tegelijk, maar doe steeds een gedeelte. Als u te rigoureus te werk gaat, krijgt u niet alleen een kale vijver, maar bestaat tevens het gevaar dat uw vijver uit balans raakt.
Zuurstofplanten: De zuurstofplanten zijn in de winter afgestorven  en moeten eerst nog uitlopen. Wacht u met het delen of uitdunnen van te grote bossen zuurstofplanten tot de zomermaanden anders verstoort u teveel het evenwicht in de vijver. Ook nieuwe zuurstofplanten kunt u het beste niet eerder planten dan in maart.
Waterlelies:  Met dit onderhoud of het plaatsen van nieuwe planten, kunt u al vroeg in het voorjaar, direct na de vorstperiode, beginnen. Controleer de wortels op rottingsverschijnselen en snij deze weg. Te groot geworden waterlelies kunt u delen en terugplaatsen. Vul eventueel de manden bij met waterlelieaarde en voorzie ze van mest. 
Meer over het onderhoud van waterlelies
Moerasplanten:  Moerasplanten moeten ongeveer om de 2 jaar gedeeld of verjongd worden, ook te ver uitgelopen wortels kunnen worden teruggesnoeid. Dit kan meteen na de vorstperiode gedaan worden.  Uiteraard laat u de gezonde sterke planten zoveel mogelijk met rust. Eveneens kunnen nieuwe planten op dit moment worden bijgeplaatst.
Drijfplanten: Een aantal soorten van deze planten zakken in het najaar naar de bodem van de vijver. Als ze weer boven komen, laat u ze zoveel mogelijk met rust. Alleen in de zomermaanden neemt u het teveel aan drijfplanten weg. Wel kunt u, bij een temperatuur van meer dan 15°C, de niet-winterharde soorten terugplaatsen en nieuwe drijfplanten aanbrengen.
Controle en bijstellen van de waterkwaliteit
Na een lange winter is het vaak slecht gesteld met de waterkwaliteit van uw vijver. Door veel regenval, geen of een slechte bacteriologische werking, te weinig toevoeging van zuurstof door een periode met ijs op de vijver, enz. is de zuurgraad of pH-waarde van het water vaak niet optimaal en in sommige gevallen zelfs kritiek laag.
Dit zorgt ervoor dat het biologische evenwicht uw vijver moeizaam of helemaal niet op gang komt en is eveneens ronduit slecht de gezondheid van uw vissen.
Daarnaast is vaak de hardheid van uw vijverwater aan de lage kant. Een hoge gH-waarde, oftewel hard water, is echter onontbeerlijk voor de waterplanten en nuttige bacterien om zich goed te kunnen ontwikkelen. Daarnaast liggen, als bovenstaande waterwaarden niet in orde zijn, andere problemen zoals groen water en draadalgen op de loer.
Tot slot, is ook vaak de carbonaathardheid, of kH-waarde ook laag. Een goede kH-waarde zorgt ervoor dat de zuurgraad (pH) stabiel blijft.
Het is dus van belang om deze drie waarden te controleren en mee te nemen in het onderhoud van de vijver in het voorjaar.
Test u dus regelmatig de waterwaarden en corrigeer deze zo nodig, een testsetje bestelt u hier

Als vuistregel kunt u het volgende schema aanhouden.

 Ideale waarde Corrigeren met
 pH 7-8,5  PH-Min
 gH 8 of hoger  GH-Plus of Biostable
 kH 6 of hoger KH-Plus

Lees ons uitgebreide dossier over waterkwaliteit in de vijver

Voorkomen en bestrijden van draadalgen en groen water
Algen in de vijver, zowel draadalg als zweefalgen (die zorgen voor groen water) zijn de concurrenten van waterplanten als het gaat om opname van voedingsstoffen en zonlicht. Het vervelende aan algen in de vijver is dat ze veel minder veeleisend zijn dan uw waterplanten. Ze groeien in kouder water en kunnen met minder zonlicht toe dan de planten, dus ze beginnen eerder met groeien dan de waterplanten. Met name draadalgen beginnen al vroeg in het voorjaar te groeien.
Omdat ze de ontwikkeling van de waterplanten ernstig kunnen belemmeren, of zelf deze helemaal kunnen doen afsterven, is het van belang om de vorming van algen te voorkomen en ze zoveel mogelijk weg te nemen.
Algen voorkomen:
Ons product Algen-Stop kan u hierbij van dienst zijn. Het voorkomt de vorming van zowel draadalgen als zweefalgen die groen water veroorzaken. Mits tijdig preventief toegediend, zorgt het ervoor dat algen zich niet kunnen ontwikkelen en dat uw waterplanten alle gelegenheid krijgen om zich te ontwikkelen. Ook bijzonder aanbevolen voor nieuwe of hervulde vijvers.
Bestel ALG-Stop om problemen in de vijver te voorkomen
Voorkomen en verwijderen van draadalg in de vijver:
Draadalgen kunt u gedurende het voorjaar en de zomer zoveel mogelijk voorzichtig met de hand proberen weg te nemen of gebruik een algenborstel.
Verwijderen van zweefalgen of groen water in de vijver:
Zweefalgen zijn eencellige algen die ervoor zorgen dat het water groen wordt. Als het water koud is zijn deze cellen nog doorzichtig waardoor een vijver in de winter altijd helder is. Als de temperatuur toeneemt en de zweefalgen voedingsstoffen en zonlicht gaan opnemen, worden ze groen en maken het vijverwater groen en troebel. Hierdoor worden niet alleen de voedingsstoffen voor uw planten weggenomen maar eveneens een groot deel van het broodnodige zonlicht. Vaak gaat de vorming van zweefalgen gepaard met een slechte waterkwaliteit.
Om uw vijverwater weer helder te krijgen en daarmee uw planten zich ongehinderd te laten ontwikkelen, kunt u ons product GlasHelder toepassen. 
Glashelder is een biologisch en onschadelijk natuurproduct dat de zweefalgen doet afsterven waardoor het vijverwater weer helder wordt.
Bestel GlasHelder om uw vijverwater weer helder te maken
Onderhoud van de vijvertechniek en in bedrijfstellen van de filter
Het vroege voorjaar is ook een goed moment om de hele vijver even na te lopen op schade door vorst. Controleer bijvoorbeeld of er geen tegels of stenen van de vijverrand zijn los gevroren en zet ze eventueel opnieuw vast.  Voer eventuele klusjes die u toch al wilde doen, ook nu uit. Voor zover u dat in het najaar niet hebt gedaan, pleegt u nu ook onderhoud aan vijverpomp, vijverfilter, UV-lamp enz. U wilt immers geen storingen aan uw vijverapparatuur als het biologische leven in uw vijver op volle gang is.
Lees ook ons dossier over onderhoud van de vijver in het najaar en de wintertips
Biologische filter opstarten
Als uw biologische filter uitgeschakeld is geweest in de winter, wat wij overigens sterk afraden, is de bacteriecultuur in het filter dood en moet deze opnieuw worden opgestart. Hetzelfde geldt voor een filter dat onverhoopt bevroren is geweest.
Als er geen kans meer op bevriezing, kan het filter worden schoongemaakt, eventueel het filtermateriaal worden vervangen en daarna in werking gezet worden.
Pas bij het opstarten van een filter, ook een nieuwe of schoongemaakte filter, altijd onze bacteriecultuur BioBacter toe.
Door toediening ervan aan het filter, ontstaat er snel een sterke en gezonde bacteriekolonie in het filter dat zorgt voor een goed biologisch evenwicht in de vijver. Ook voorkomt dat problemen zoals een slechte waterkwaliteit en de vorming van algen.
Bij gebruik van een UV-lamp is het altijd aan te bevelen om 2 keer per jaar BioBacter aan het filter toe te voegen.
Klik  hier om BioBacter te bestellen
Vinrot
Extra aandacht voor de gezondheid van de vissen
Als de watertemperatuur hoger wordt, gaan de vissen weer beperkt activiteit vertonen.
Blijf voorlopig zeer spaarzaam met voeren en geef ze bij voorkeur licht verteerbaar voedsel.

Na de lange winter is de weerstand van de vissen vaak sterk verminderd. Het is van belang om de conditie van de vissen in het voorjaar nauwlettend in de gaten te houden. Het voorjaar is de periode van het jaar waarin zich het vaakst, infecties, ziekten en parasieten bij vijvervissen voordoen.
Let op zwak ogende en inactieve vissen en kijk regelmatig of er zich geen uitwendig zichtbare aandoeningen voordoen die op ziekten of parasieten duiden.
Controleer dus uw vissen regelmatig op zweren en knobbels, huidparasieten, schimmel op de huid, rafelige vinnen, vreemd gedrag zoals schuren langs stenen, onnatuurlijke stand in het water, uitstaande schubben, enz.
Het is van belang om zieke vissen zo snel mogelijk te isoleren om besmetting van de andere vissen te voorkomen en om ze zo goed mogelijk te kunnen behandelen.
Indien u twijfelt over de aard van de aandoening, is het altijd raadzaam om een deskundige te raadplegen die eventueel microscopisch onderzoek kan verrichten.
Echter, de meest voorkomende ziekten en infecties zijn eenvoudig met het blote oog te constateren en te behandelen met alom verkrijgbare medicijnen voor vissen.
De behandeling van infecties, ziekten en parasieten dient altijd zo snel mogelijk te gebeuren. Om snel in te kunnen grijpen bij zich voordoende ziekten is het aan te bevelen om een basis vijverapotheek in huis te hebben.

Tot slot, plaats in het voorjaar geen nieuwe vissen in een bestaande vijver met reeds aanwezige vissen. Nieuwe vissen kunnen namelijk nieuwe ziekten of parasieten met zich mee brengen en uw vissen hebben nog niet voldoende weerstand om daar tegen te kunnen. Wacht hiermee tot later in het seizoen als uw vissen hun volledige weerstand terug hebben. Uiteraard is dit niet van toepassing op een nieuwe vijver.