Moerasfilter helofytenfilter vijver
Vijver moerasfilter, plantenfilter of helofytenfilter

Moerasfilter of helofytenfilter

Een natuurlijke filtermethode met behulp van moerasplanten of helofyten
Het probleem van te weinig planten in de vijver
Waterplanten filteren allerlei schadelijke afvalstoffen uit het vijverwater en voorzien het van zuurstof.
In de sommige vijvers staan echter te weinig planten om de vijver in evenwicht te kunnen houden.
Soms ook zijn (veel) planten in de vijver onmogelijk of ongewenst, zoals in het geval van een koivijver of een zwemvijver.
Technische filters bieden dan ondersteuning omdat ze het grove vuil in de vijver opvangen en met behulp van bacteriën giftige stoffen, zoals ammonium en nitriet, omzetten in nitraten.
Toch krijgt men dan in vijvers met veel vissen en te weinig planten te maken met een ophoping van nitraat en fosfaat omdat er te weinig planten zijn die deze stoffen die op kunnen nemen voor hun groei.
In het geval van een koivijver wordt dit probleem opgelost door het regelmatig verversen van het water.
Een moerasfilter of helofytenfilter is de oplossing
Bovenstaande kan worden ondervangen door een moerasfilter, ook wel plantenfilter of helofytenfilter, genoemd aan te leggen.
Dit gebeurt vooral bij koivijvers en zwemvijvers waarin geen of weinig planten kunnen staan, maar ook bij een ‘gewone’ vijver wordt deze methode steeds meer ingezet als natuurlijke filtermethode.
De populariteit van moerasfilters is mede toegenomen omdat het ook esthetisch gezien een waardevolle aanvulling voor vijver en tuin is en als natuurlijke randafwerking kan dienen.
De aanleg van het moerasfilter kan worden gerealiseerd als ondiepe zone in de vijver of direct aan de vijver grenzend waardoor het optisch gezien één mooi geheel met de vijver vormt.
Maar is ook een situering mogelijk op afstand van de vijver waarmee niet alleen leuke beeklopen en watervallen kunnen worden gecreëerd maar eveneens een strak vormgegeven stijlvijver optisch gescheiden kan worden van het meer natuurlijk ogende moerasfilter.
In principe is elke vorm, locatie en zelfs hoogteverschil mogelijk zolang het vijverwater in de vijver en het moerasfilter maar in verbinding staat en wordt rondgepompt
Hoe werkt een moerasfilter?
Alle planten hebben voedingsstoffen nodig om zich te ontwikkelen en de meeste planten halen die uit de aarde waarin ze staan.  Onderwaterplanten/zuurstofplanten halen deze voedingsstoffen uit het vijverwater.
Deze plantensoort staat met de wortels onder water maar groeit boven water.
Voor de ontwikkeling van hun wortelstelsel nemen ze zuurstof op uit de buitenlucht en transporteren deze via kleine kanaaltjes naar hun wortels.
Rondom deze wortels bevindt zich dan ook veel zuurstofrijk water waarin een enorme ontwikkeling van bacteriën plaats vindt.
Deze bacteriën zetten organische afvalstoffen in het water om naar voedingsstoffen die de planten gebruiken voor hun groei.
Deze omzetting van organische stoffen en opname van voedingsstoffen zorgt er voor dat het water schoon en helder water blijft.
De zuiverende werking van een moerasfilter is zo sterk dat het zelfs wordt gebruikt als een natuurlijke manier van afvalwaterzuivering.
Helofytenfilters zijn als geen ander filtersysteem in staat om fosfaten en stikstofverbindingen uit het water te verwijderen. Helofyten is de uit het Grieks afkomstige benaming voor moerasplanten.  
De stikstofverbindingen zoals eiwitten, ammoniak en nitriet worden omgezet in vluchtige stikstof die wordt afgestaan aan de atmosfeer.
De fosfaten en nitraten worden door de planten opgenomen als voedsel en het overschot wordt gebufferd in het filter zelf.