White Powder tegen draadalgen
White Powder

White Powder en 'Japanse' poeders tegen algen in de vijver

Kleimineralen uit Japanse mudponds en andere onzinverhalen
Met name onder de liefhebbers van koi, is er veel belangstelling voor een bepaald wit en geheimzinnig poeder als middel tegen algen in de vijver. Een pantykousje gevuld met dit poeder dient in een kamer van het filter te worden gehangen en door er af en toe aan te schudden, lost het alle vijverproblemen binnen de kortste keren op. Helemaal geweldig is, dat ook draadalgen verdwijnen als sneeuw voor de zon! Dit poeder, naar verluidt afkomstig uit Japan, wordt onder verschillende namen en verpakkingen verkocht. Soms zit het verpakt in een merkloze plastic emmer of pot, soms in een blik of zak met indrukwekkende 'authentieke' Japanse tekens. De meest gebruikte productnaam is ‘White Powder’, maar ook namen als ‘Eco Pure’, ‘Algae Away’ en gewoon ‘Japans draadalgpoeder’ komen voor.
De eigenschappen die deze White Powder algenpoeders zouden kennen zijn werkelijk fantastisch te noemen.
Een paar voorbeelden:
• Met afstand de beste en meest natuurlijke waterverbeteraar voor uw vijver
• Stimuleert de afbraak van mest en vuil, zelfs in de leidingen van en naar uw vijver
• Zorgt er voor dat zuurstof beter aan het water gebonden blijft
• Verbetert de slijmhuid en het wit van de Koi
• Bevordert het bereiken van een goede pH-waarde van het vijverwater
• Remt de vorming van draadalg door de verbeterde vuilafbraak en vijverhygiëne
• Maakt het water mooi en helder

Schonevijver.nl was erg nieuwsgierig naar dit geheimzinnige White Powder en dan met name naar de samenstelling. Als het namelijk werkelijk zo’n goed werkend en onschadelijk product is,  zouden wij het ook graag in ons assortiment willen opnemen,  zoals u zult begrijpen.
Daarom hebben wij dit product op 5 verschillende adressen gekocht en helaas was er daar niemand te vinden die kon of wenste te vertellen wat de exacte samenstelling van dit wondermiddel is. Daarentegen werden door de verkopers imponerende termen gebruikt als: ‘Kleimineralen afkomstig uit Japanse mudponds’, ‘‘Een zuiver, natuurlijk en puur biologisch product’, ‘Een geheim eigen recept’ en ‘Exclusief door ons rechtstreeks uit Japan geïmporteerd’.
Nu hebben wij een vervelend trekje; wij nemen namelijk niet zomaar iets voor waarheid aan.
Dus hebben wij de samenstelling van de vijf verschillende door ons gekochte producten laten onderzoeken door een erkend laboratorium. De resultaten van dit onderzoek ziet u in het staatje hieronder.

 

Productnaam Verpakking Etikettering €/Kg Samenstelling Opm.
White Powder Witte kunststof pot Wit met blauwe letters,
merk van bekend Nederlands koihuis
 13,25 78% zinkoxide/
20%calciumchloride/
2% onbestemd
1+3
White Powder Witte kunststof emmer  Roze-rood voorzien van Japanse tekens,
merk van bekende Nederlandse koifarm
 7,00 75% zinkoxide/
20% aluminiumoxide/
5% onbestemd
2+3
White Powder Plastic zakje,
ter plekke afgewogen
Eenvoudig stickertje, aparte gebruiksaanwijzing, merkloos  10,00 97% zinkoxide/
3% onbestemd
3
Eco Pure Luxe Alufolie zak Afbeelding van koi en Japanse tekens,
merk van bekend Nederlands koihuis
 18,00 80% zinkoxide/
18% calciumchloride/
2% onbestemd
1+3
Algae Away Plastic zakje,
ter plekke afgewogen
Geen, zonder gebruiksaanwijzing,
merkloos
 62,50 98% zinkoxide/
2% onbestemd
3

 

*1 Calciumchloride is een middel ter verhoging van de waterhardheid (gH-waarde) Bij dit product aangeduid als 'Japanse' kleimineralen.     
*2 Aluminiumhydroxide wordt gebruikt als fosfaatbinder en is giftig bij langdurig gebruik.     
*3 In het 2% onbestemde gedeelte werd het eveneens zeer giftige lood aangetroffen. 
Het hoofdbestandeel van White Powder is dus voornamelijk zinkoxide dat inderdaad een algenwerende en schimmelwerende werking kent. Ook is het onoplosbaar in water, waterafstotend en om al deze eigenschappen wordt het bijvoorbeeld in verf toegepast.
In water slaat het neer als een waterafstotend laagje. Vandaar dus ‘de schonere leidingen van en naar uw vijver’.
Zoals de meeste metaalzouten en -oxidanten, is zinkoxide giftig voor alle levende wezens in de vijver! 
Na opname door dierlijke organismen (dus ook vissen en lagere dieren) wordt het opgeslagen in de lever en het vetweefsel. Het wordt hier echter nooit meer afgebroken en hoopt zich op naarmate de opname voortduurt. Bij een langdurige opname, veroorzaakt het (lever) kanker met de dood als gevolg. Niemand die er later nog bij stil staat dat de oorzaak in het gebruik van deze aard van producten kan liggen.
De wettelijke Europese classificatie van zinkoxide is als volgt: Carcinogeen, groep 1: stoffen die zeker kankerverwekkend zijn voor mensen.
De volgende veiligheidszinnen, de zgn. H- en P-zinnen zijn van toepassing:
H410  Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, gevarencategorie 1  "Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen."
P273  "Voorkom lozing in het milieu."
P501  "Inhoud/verpakking afvoeren naar..."

Conclusie
Niet alle White Powders bevatten zinkoxide, soms is het ook gewoon kalk, maar als u het koopt om er algen in de vijver mee te bestrijden, wees er a.u.b. voorzichtig mee.
Genoeg gezegd over White Powder en we sluiten dit onderwerp af met enkele tips:

  • Een tip van de laborant: Om te bepalen of een wit poeder zinkoxide bevat, wrijf het eens stevig tussen uw vingers. Als het ‘vettig’ aanvoelt en uw vingers zijn daarna waterafstotend, dan bevat het zinkoxide.
  • Een tip van ons: Als u dan toch per sé al het dierlijk leven in uw vijver langzaam wilt vergiftigen om van de algen af te geraken…. Zinkoxide is bij de apotheek te koop voor € 1,00 per 100 gram, u hoeft dus geen kilo's tegelijk aan te schaffen.  Voor een pot van 1 kg betaalt u ca. € 5,00 Dit is een meer goedkope methode om uw vissen een pijnlijke dood te laten sterven dan met White Powder.
  • Nog een tip: Als u niet langer White Powder voor uw vijver wilt gebruiken maar u hebt nog wel voorraad staan; Zinkoxide helpt ook bij zweetvoeten en luieruitslag bij baby's en het hoeft niet eens speciaal helemaal uit Japan te worden geïmporteerd.